destylacja frakcyjna

Urządzenia do badań petrochemicznych

Ze względu na istotną rolę badań petrochemicznych, tego typu badaniami zajmują się wyłączenie wyspecjalizowane laboratoria wyposażone w wysokiej jakości sprzęt. Aby wykonywane pomiary były wystarczająco wiarygodne, techniki badań muszą podlegać rygorystycznym normom oraz być wystarczająco czułe na nawet najmniejsze wahania składu paliw.

Dziś na rynku dostępne są automatyczne analizatory przetworów naftowych. Tego typu urządzenia mają również inna zastosowania, np. analizator biogazu jest niezbędny na składowiskach odpadów komunalnych oraz w oczyszczalniach ścieków.

Popularne metody badań

Bardzo często stosowaną metodą jest destylacja frakcyjna. Polega ona na rozdziale mieszaniny na konkretne frakcje, dzięki czemu możemy z dużą dokładnością określić skład badanej próbki. Automatyczny analizator wymaga niewielkiego nakładu pracy. Wystarczy określić warunki przeprowadzenia badań, a następnie rozpocząć proces. Po zakończeniu analizy wynik przedstawiany jest w formie wydruku.

Analiza wielkości cząstek jest bardzo ważnym badaniem, które również można wykonać wykorzystując automatyczny licznik cząstek. Urządzenia te służą do pomiarów wielkości cząstek w emulsjach tłuszczowych, hydrożelach, zawiesinach polimerów i włókien. Dokładność wyniku gwarantuje fakt, że każda cząstka analizowana jest jedna po drugiej. Dzięki wysokiej czułości możliwe jest uchwycenie zmian w składzie próbki zanim odpowiednie normy zostaną przekroczone.

Innym bardzo ważnym urządzeniem jest analizator biogazu. Tego typu urządzenia służą do określenia składu biogazu, wyszczególniając poszczególne gazy i ich ilości. Podstawowe wersje urządzeń badają zawartość metanu, dwutlenku węgla i tlenu, ale możliwe jest również rozszerzenie panelu o dodatkowe parametry w zależności od potrzeb użytkownika. Analizator biogazu jest urządzeniem niezastąpionym nie tylko w badaniach petrochemicznych, ale też wszędzie tam, gdzie mamy styczność z biogazem (np. wspomniane wcześniej składowiska odpadów).

Jakie produkty wybierać?

Aby mieć pewność otrzymywanych wyników należy wybierać producentów o ugruntowanej pozycji na rynku. Ważne, aby wybierane przez nas urządzenia posiadały odpowiednie certyfikaty i atesty.

Ze względu na istotną rolę badań petrochemicznych, tego typu badaniami zajmują się wyłączenie wyspecjalizowane laboratoria wyposażone w wysokiej jakości sprzęt. Aby wykonywane pomiary były wystarczająco wiarygodne, techniki badań muszą podlegać rygorystycznym normom oraz być wystarczająco czułe na nawet najmniejsze wahania składu paliw. Dziś na rynku dostępne są automatyczne analizatory przetworów naftowych. Tego typu urządzenia mają…